Aktuality

Odběrové centrum COVID-19 FN HK ukončí k 1. březnu 2023 svůj provoz.

Testování osob na COVID-19 bude od 1. 3. 2022 probíhat následujícím způsobem:

 

Nemocné osoby s příznaky musejí kontaktovat svého praktického lékaře a domluvit se s ním na

dalším postupu. Praktický lékař může u svého pacienta odebrat a poslat vzorek do laboratoře FN

HK nebo na základě žádanky vystavené praktickým lékařem bude pacientovi proveden

PCR test na COVID-19 na ambulanci Kliniky infekčních nemocí (KIN - budova č. 6). K

odběru na KIN se pacient ohlásí v kartotéce (zvenku u okénka), kde předloží průkaz totožnosti.

Nemocný vstupuje do budovy s ochranou úst a nosu (respirátor nebo rouška). Odběr je prováděn

z nosohltanu skrze nos. Nemocný za test neplatí, vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního

pojištění. Odběry se provádějí od pondělí do čtvrtka v 8 - 14 hodin, v pátek 8 - 12 hodin.

Testování neprobíhá mimo pracovní dobu, ani o víkendech a svátcích, ani se neprovádějí odběry

pro samoplátce.

 

Pacienti v závažném stavu, kteří vyžadují neodkladnou zdravotní péči, budou ošetřeni na

Klinice urgentní medicíny (Emergency) nebo v pohotovostní službě Kliniky infekčních nemocí.

 

Odběry pro samoplátce (PCR vyšetření) jsou prováděny na Oddělení ambulantních provozů

(pavilon č. 10) v Odběrovém centru vedle Lékárny u Modrého robota. Odběry pro samoplátce se

budou provádět pouze v pracovních dnech - v pondělí až čtvrtek ve 13:30 - 14:00 hodin, v pátek v

8:15 - 8:45 hodin. K odběru je potřeba být zarezervován v rezervačním systému Reservatic a

před odběrem musí být testování předem zaplaceno (částka 897 Kč). Platbu lze provést na

recepci Kliniky urgentní medicíny (Emergency) nebo na pokladně Chirurgické kliniky (1. NP – u

kartotéky ambulancí chirurgie). Antigenní testy pro samoplátce se ve FN HK neprovádějí.